Dreigend faillissement

Dreigt u failliet te gaan?
Smaal Finance Incasso BV heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden alsmede het doorstarten van uw onderneming die in de huidige situatie niet positief gepositioneerd staat. Tijdsdruk en toenemend achterstallig betalingsverkeer kunnen tot problemen leiden waardoor een aankomend faillissement van de onderneming of de ondernemer in privé vaak onvermijdelijk is. Uit onze ervaring is gebleken dat een accountant niet altijd voldoende juridische kennis heeft om u in een kritieke fase te kunnen bijstaan. Wij kunnen bedrijfseconomisch zwaar weer voor u voorkomen door tijdig in te grijpen.

Wanneer u ons tijdig informeert omtrent uw huidige situatie zijn er des te meer mogelijkheden om u ter zijde te staan. Of het nu om een grote of kleine schuld gaat, wij kunnen u altijd van dienst zijn. Na een cijfermatige analyse en in overleg met u starten wij met u een plan van aanpak. Wij zullen er alles aan doen om het voor u in het minnelijke te bewerkstelligen.

Bij een crediteurenakkoord en een op dat moment voldoende liquiditeitspositie dient u alle schuldeisers een evenredig percentage van de nog openstaande vordering te betalen.

Smaal Finance Incasso BV werkt in dat geval samen met deskundige partners, waaronder advocaten en gerechtsdeurwaarders. Het wel of niet slagen van een traject hangt dus volledig af van verschillende factoren. Zowel van uw eigen inzet als van de medewerking van uw schuldeisers.

Wij onderhandelen voor u met alle schuldeisers, waaronder bijvoorbeeld de belastingdienst, pensioenfondsen, banken, leveranciers, incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, leasemaatschappijen en alle andere partijen, over een regeling en/of saneren van de schulden.

Wij proberen faillissementen te voorkomen en onderhandelen voor u omtrent het beëindigen van langlopende contracten en/of andere overeenkomsten.Wij helpen u eventueel met een doorstart of een schuldvrije beëindiging.

LAAT ONS U
TERUGBELLEN

    Ik heb hulp nodig met: