Bij een door u toegewezen gerechtelijke uitspraak kan het wel eens voorkomen dat met geen enkele mogelijkheid verhaal kan worden gehaald op de schuldenaar. Vaak wordt dan het dossier gesloten en wordt de vordering als oninbaar afgeschreven. Smaal Finance Incasso BV heeft in dat geval, door middel van ons bewakingssysteem, netwerk en datasysteem, de controle om de financiële positie van de schuldenaar te blijven onderzoeken. Mocht blijken dat de financiële positie van de schuldenaar zodanig is dat deze diens schuld alsnog kan voldoen dan kunnen wij, afhankelijk van uw wensen, voor verdere afhandeling zorgdragen. Het kan zijn, dat door een tekort aan tijd en middelen en/of vertraagde controle in uw systeem, u niet uw openstaande debiteuren kunt blijven bewaken. In dat geval kan Smaal Finance Incasso BV u prima van dienst zijn. Wij bieden u de mogelijkheid deze achterstanden in te lopen zodat uw cashflow en/of uw liquiditeitspositie toeneemt en helpen u tevens door adequaat te reageren op uw betalingsachterstanden. Uit ervaring is gebleken dat, bij tijdige signalering van de traag of niet betalende debiteur(en), dit u een besparing oplevert in de omvang van uw activiteiten en/of werkzaamheden. Meer en meer bedrijven ontdekken de voordelen van het uitbesteden van hun gehele debiteurenadministratie om zodoende de prestaties op het gebied van facturatie, debiteurenbeheer en het incasseren van uitstaande vorderingen aanzienlijk te verbeteren. Door tijd- en geldwinst is het bedrijf in staat zich meer te focussen op de core-business. Schulden moeten natuurlijk worden betaald want nakoming van verplichtingen is de basis van onze economie. Dit blijkt ook overduidelijk in deze tijd van economische crisis. En met een goed georganiseerd debiteurenbeheer kunt u er alles aan doen om uw schade te beperken. Er staan u voldoende middelen ter beschikking om ook langs de gerechtelijke weg uw vordering te incasseren.  
Schuldbewaking
© 2016 Copyright Smaal Finance Incasso BV
Smaal Finance Incasso BV
Voor al uw incassodiensten en juridisch advies
tel: 010 288 77 99